Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące duszpasterstwa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Napisał : | data: Lis 27, 2020| kategoria: Aktualności

 

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące duszpasterstwa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

  1. Dyspensa

W nawiązaniu do dyspensy z dnia 16 października 2020 r., znak: B23 – 26/20, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie
z kanonami: 87 § 1 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 27 grudnia 2020 r.
i jednocześnie rozszerzam ją na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i inne osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji.

  1. Najnowsze wskazania władz państwowych dotyczące funkcjonowania kościołów

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (dalej: rozporządzenie) proszę, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw zachować limity nałożone przez władze. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Wobec powyższego proszę przemyśleć zwiększenie liczby Mszy św. w parafiach w których jest to zasadne i możliwe.  Na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa. Szczególnie uwrażliwiam wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem (par. 26 ust. 9): „przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób (…) oraz podejmuje się środki zapewniające jego przestrzeganie”. Zgodnie z tym paragrafem najwłaściwszym wydaje się być przeliczenie osób chcących uczestniczyć w liturgiach przed wejściem do kościoła. Należy poinformować parafian poprzez plakaty wywieszone na drzwiach kościoła, komunikatory internetowe oraz strony parafialne o maksymalnej liczbie osób, mogących uczestniczyć w liturgii. Zgodnie z rozporządzeniem (par. 25 ust. 4) podczas zawierania związku małżeńskiego narzeczeni mogą zdjąć maseczki ochronne. Nadal wszystkie spotkania grup można organizować tylko w kościele w ramach sprawowania kultu religijnego z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych.

  1. Okres Adwentu

Odpowiadając na Apel Prezydium KEP „Na czas Adwentu” z dnia 26 listopada 2020 r. zachęcam wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach wotywnych o NMP, zwanych Mszami roratnimi, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych. Proszę, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą św. Proszę o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie. Proszę także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności, o których była mowa w zarządzeniu znak: B 23 – 27/20 z dnia 16 października 2020 r. Organizowanie rekolekcji adwentowych jest możliwe z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Obecny stan sanitarny podpowiada, aby organizować je w sposób „hybrydowy”, o co proszę wszystkich księży proboszczów. Stwarzajmy wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line. Kapłanów proszę o jeszcze większą gorliwość duszpasterską w aspekcie celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Osoby starsze, pozostające w domu, proszę, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią Świętą do wszystkich, którzy o to poproszą. Proszę, abyśmy jako kapłani, nie szczędzili czasu, aby codziennie spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą Ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości. Z serca dziękuję duszpasterzom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Szczególnie dziękuję służbie zdrowia, służbom sanitarnym i wszystkim wolontariuszom opiekującymi się chorymi. Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna. Z serca wszystkim błogosławię.

Koszalin, dnia 27 listopada 2020 r.

Znak: B 23 – 31/20

+  Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski