W okresie adwentu (2-24 grudnia b.r.) w dni powszednie o godz. 6.15 zapraszamy na Mszę św. roratnią.

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. To okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej. W naszym kościele w wieńcu adwentowym umieszczone są 4 świece, które zapalamy po jednej w każdą niedzielę adwentu.

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot duszę a płomień światło Ducha Świętego. Nazwa „Roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście „Rorate coeli, desupu …” (Niebiosa spuście rosę … ). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Według legend zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Myślą przewodnią rozmyślań w tym roku są dary Ducha św. (mądrość, rozum, umiejętność, rada, męstwo, pobożność).

Adwent to także okres rekolekcji, a ich koniec jest zazwyczaj okazją do spowiedzi.

W naszej Parafii przyjął się zwyczaj, że po każdej Mszy św. roratniej spotykamy się w salce katechetycznej: dzieci przy drożdżówce i kakao a dorośli przy porannej kawie lub herbacie.

Tekst: Tomasz Bobin

Zdjęcia: Kazimierz Majchrzak