24 i 25 lipca będziemy gościć w naszej parafii grupę ewangelizacyjną posłaną przez ks. Biskupa Edwarda Dajczaka. We wtorek i środę grupa ewangelizacyjna zaprasza na Adorację NS., która rozpocznie się o godz. 9:00 o godz. 19:00 a po niej modlitwa uwielbienia i o uzdrowienie.