Naszą wspólnotę klasztorną tworzy trzech braci:

– o. Sebastian Fierek – proboszcz i gwardian

– o. Bogdan Romaniuk

– o. Józef Hajduk