Ogłoszenia Duszpasterskie

>>V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU <<

29 MARCA 2020

 

1. Drodzy Parafianie czas, który obecnie przeżywamy jest dla nas wszystkim szczególnym momentem odkrywania prawdy o Krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy świadkami ogromu cierpienia, którego obecnie doświadcza cała ludzkość. Lecz dzięki chrześcijańskiej wierze nie tracimy nadziei i we wszystkich wydarzeniach dostrzegamy miłość Pana, który dzisiaj bardzo wyraźnie wzywa nas i cały świat do nawrócenia.


2. W tych dniach trwającej epidemii, jako Wasi duszpasterze i bracia w wierze trwamy na modlitwie. Prosząc Dobrego Boga o jej ustanie.


3. Biskup diecezjalny wprowadził w naszej diecezji odpowiednie zarządzenia dotyczące życia liturgicznego i duszpasterskiego, o których możecie przeczytać również na naszej stronie internetowej. Wszystkie zarządzenia i decyzje Biskupa dostępne są w zakładce „Aktualności”.


4. W związku z tym informujemy, że do 11 kwietnia Msze Święte oraz inne ceremonie liturgiczne będą sprawowane w naszej parafii bez udziału wiernych świeckich. Przyjęte wcześniej intencje mszalne zostaną odprawione w kaplicy klasztornej zgodnie z wolą zamawiających. Msze Święte będziemy odprawiać w powszednie dni o godz. 18:00, a w niedzielę o godz. 10:00 i 12:00 (w klasztorze).


5. Zachęcamy wszystkich wiernych do uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej za pomocą mediów. Przypominamy, że te osoby, które są w stanie łaski uświęcającej mogą wzbudzić w sobie duchowe pragnienie przyjęcia Komunii Świętej i w ten sposób jednoczyć się z Panem Jezusem. Ci którzy nie mogą tego uczynić niech pokornie poprzez modlitwę proszą Go o miłosierdzie.


6. Kościół codziennie jest otwarty od godz. 10:00 do 17:00. Zgodnie z decyzją władz państwowych jednocześnie w kościele może przebywać tylko do 5 osób.


7. Spowiedź tylko po osobistym umówieniu się z kapłanem. Numer kontaktowy
+ 48 608 076 202 – o. Sebastian Fierek oraz tel. do klasztoru +94 314 32 72.


8. O godzinie 20:30 dźwięk dzwonów kościelnych zaprasza wszystkich wiernych za wstawiennictwem Matki Bożej do wspólnej modlitwy różańcowej w swoich domach w intencji ustania epidemii. Zachęcamy aby w oknach swoich mieszkań umieścić wizerunek Pana Jezusa lub Matki Bożej i o godzinie 20:30 zapalić świecę na znak jedności modlitewnej.


9. W imieniu wspólnoty klasztornej dziękuję wszystkim wiernym za dar modlitwy, dobrego słowa i pomocy ekonomicznej świadczonej wobec naszego klasztoru i parafii. Tym, którzy w tych trudnych dniach chcieliby pomóc naszej parafii podajemy numer konta:
Klasztor OO. Franciszkanów Ul. Gdyńska 3 76-153 Darłówko
68 8566 0003 0100 0488 2000 0001
Darowizna na cele kultu religijnego – ofiara na kościół/klasztor

NIECH DOBRY I MIŁOSIERNY BÓG MA NAS WSZYSTKICH W SWOJEJ OPIECE.