Pod takim hasłem w dniach 14-17 lipca 2019 r. w naszej Parafii przebiegały rekolekcje ewangelizacyjne.

Nauki rekolekcyjne głosił hinduski biblista ks. Dr Jose Maniparambil z Indii. Jest on kapłanem diecezjalnym. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Calicut w Kalkucie, a doktora nauk biblijnych w Instytucie Papieskim im. Św. Piotra w Bangalore w Indiach. Obecnie jest profesorem wizytującym wiele instytutów w Indiach i za granicą. Głosi rekolekcje i konferencje w wielu krajach. Jest założycielem i dyrektorem Biblia Academy.


Podczas rekolekcji w Darłówku dał się poznać jako człowiek ciepły, serdeczny i bardzo radosny. Głoszone przez niego Słowo Boże było bardzo bogate w wartości chrześcijańskie i skłaniało do zadumy i wartościowania dobra w życiu doczesnym.

Tekst: T. Bobin
Zdjęcia: K.Majchrzak