Drodzy parafianie, w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. BISKUP KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI wydał specjalne zarządzenie dotyczące DYSPENSY oraz SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH. Zachęcamy do zapoznania się szczegółowo z treścią zarządzeń, które dostępne są w linkach poniżej:

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego

Dyspensa