Pragniemy przypomnieć, że w sierpniu b.r. w bocznej nawie naszego kościoła otwarta została „Zatoka Maksymiliana”. Powstała ona z inicjatywy i siłami naszych parafian. Jaki był cel tego przedsięwzięcia?. Chodziło o przybliżenie sylwetki patrona naszej parafii. Bardzo często święty o. Maksymilian Maria Kolbe kojarzony jest z niezwykłym czynem jakim było oddanie życia za współwięźnia w obozie w Oświęcimiu. Tymczasem pomimo młodego wieku – w jakim odszedł – jego życie było bardzo bogate w wiele wydarzeń. Prowadził działalność czysto religijną. Dążył do osiągnięcia celu nakreślonego w Ewangelii – zbudować Królestwo Boże, czyli wspólnotę chrześcijan, żyjących według wzoru Chrystusa i jego Matki.  

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia „Zatoki Maksymiliana”. Można tu w skupieniu pochylić się przy obrazie świętego, a na tablicach poglądowych zapoznać się z podanymi „w pigułce” informacjami z życiorysu Maksymiliana, które warto wiedzieć o naszym patronie.

Tekst: Tomasz Bobin